اقدام برای همکاری در مهسان

لطفا پس از مشاهده موقعیت‌های شغلی مورد نیاز در مهسان، اطلاعات خواسته در فرم زیر را تکمیل نمایید.
امیدواریم به زودی به همکاران ما بپیوندید.

فرم ثبت مشخصات و سوابق کاری

*
زن مرد
متاهل مجرد
*
*

درخواست شما ثبت شد


از شما متشکریم. ما رزومه شما را دریافت کردیم و آن را بررسی خواهیم نمود. در صورتی که شرایط همکاری فراهم باشد،
ظرف مدت دو هفته با شما تماس خواهیم گرفت. به امید دیدار.

در حال ارسال اطلاعات